CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ 

  • Điều kiện :

–               Còn đầy đủ hóa đơn mua hàng

–               Còn đầy đủ hộp sản phẩm

–               Còn đầy đủ phiếu bảo hành và phụ kiện đi kèm

–               Quà khuyến mãi( nếu có)

–               Trường hợp thiếu các điều kiện trên : Thu phí theo quy định

 

  •  Thông tin đổi hàng và trả hàng

 – 30 ngày đầu tiên đổi trả miễn phí

 – Từ ngày 31 trở lên trừ 20% trên giá tiền mua

Chính sách phí vận chuyển :

NỘI DUNG Thời Gian mua sản phẩm Phí vận chuyển
Sản phẫm lỗi do nhà sản xuất 12 tháng Miễn phí 2 chiều
Sản phẩm không bị lỗi 30 ngày – 12 tháng  Khách hàng chịu phí